לוגו אורי גיזום עצים כריתת עצים

מחפשים חברת גיזום מקצועית?
חייגו עכשיו וקבלו הצעת מחיר מנצחת!

מניעה והדברה של חדקונית הדקל המדריך המלא.

חדקונית הדקל האדומה מסבה נזקים למינים רבים של דקלים הן באזור העירוני והן בסביבה
הכפרית. ככל הידוע עד
 כה, התמר הקנרי Phoenix canariensis והתמר המצוי הם המינים

הפגיעים ביותר, ולכן עיקר פעולות ההדברה מכוונות למינים אלו.

בתמר הקנרי החדקונית תוקפת דרך הלולב, בעוד שבתמר המצוי היא חודרת לחלקיו
התחתונים של העץ: במקום חיבור החוטרים, בפצעים, בגזע ועוד.

איך מדבירים את חדקונית הדקל?

הדברת החדקונית בתמר מצוי בנוי, שונה מזו שתיעשה במטעים של מין זה, המיועדים למאכל.
בכל מקרה, כאשר אוספים את פירות התמר, יש לבדוק שאריות בשניהם.
לעצי דקל רבים נגרם נזק גם על ידי קרנפית התמר (
(Oryctes agamemnonהפוצעת את הגזע.
לעתים מבחינים בשני המזיקים הללו בעץ אחד, ולעתים תוקף אותו רק מזיק אחד.
להלן צילומי החיפושיות, אשר יסייעו לזיהוין

אז מה עושים? איך מטפלים? 

להלן מופיע פירוט הטיפולים שניתן לבצע כנגד חדקונית הדקל האדומה, ואופן יישומם בתמר
הקנרי ובתמר המצוי.
תמר קנרי: הפגיעה בקודקוד העץ
ריסוס לקודקוד העץ מדי 3חודשים במהלך השנה כולה.
מרססים קונפידור או קוהינור בריכוז של % + 0.2קרטה מקס בריכוז % ;0.3בנפח תרסיס של 10
ליטר כטיפול מניעה, ובנפח תרסיס של כ- 20 ליטר לעץ נגוע.
ניתן לרסס גם טוטם, איפון ומוספילן בנפח תרסיס של 10ליטר כטיפול מניעה, ובנפח תרסיס
של כ- 20ליטר לעץ נגוע.
לתכשיר טוטם אין להוסיף "קרטה מקס".
הזרקות גזע של אקטרה אחת לחודשיים
התכשיר אקטרה מורשה להדברת חדקונית הדקל באמצעות 'דיקלון,' כלהלן: מבצעים שלושה
קידוחים בגובה 1-0.5מטר מהקרקע בזווית של % .45קוטר הקדח הוא 8מ"מ, ועומקו 30ס"מ
בערך. מנת התמיסה לעץ היא 38סמ"ק, המכילה 12סמ"ק אקטרה ו- 26סמ"ק מים, ואותה יש
לחלק לשלושת הקידוחים במנה של 13-12סמ"ק.
כדי להימנע מקידוחים רבים בגזע, מומלץ להשתמש בצינורית פלסטיק קשיחה בעלת אטם,
המוחדרת דרך קבע לקדח לשמירת צינורות ההובלה פתוחים להזרקה הבאה.
לדקל נגוע, בנוסף להזרקות, יינתן ריסוס חד-פעמי המתואר בסעיף שלעיל.
תמר מצוי: הפגיעה בגזע, בחוטרים ומתחת לקודקוד הדקל
ריסוס מניעה לקודקוד העץ ולחוטרים מדי 3חודשים במהלך השנה כולה.
מרססים טוטם או קונפידור על קודקוד הדקל ועל החוטרים בריכוז של % 0.2עד הרטבה מלאה
( 15-10ליטר מים).
כאשר העץ נושא פרי, מומלץ להגמיע את התכשיר לקדקוד הדקל, ולא לרסס על האשכולות,
מחשש לשאריות חומרי הדברה בפרי.

כמו כן, ישנה רגישות מסוימת לחדקונית גם בדקלי וושינגטוניה (וושינגטוניה חסונה – בעיקר
בקודקוד; וושינגטוניה חסונה חוטית – בגזע) ובדקלי קוקוס, אך היא פחותה משני
המינים
האחרונים שה
וזכרו לעיל.
הזרקות גזע אחת לחודשיים במשך כל השנה (כולל בעונת החורף)
התכשיר אקטרה קיבל רישוי להזרקות גזע בדקלים בגן הנוי. יישומו יתבצע באמצעות יצירת שני
קידוחים בגובה 1-0.5מטר מהקרקע בזווית של % .45קוטר הקדח הוא 8מ"מ, ועומקו – 30ס"מ
בערך. מנת התמיסה לעץ היא 25סמ"ק, והיא כוללת 7.5סמ"ק אקטרה ו- 17.5סמ"ק מים.
המנה תחולק לשני הקידוחים בכמות של 13-12סמ"ק תמיסה לכל קדח.
כדי להימנע מקידוחים רבים בגזע, מומלץ להשתמש בצינורית פלסטיק קשיחה בעלת אטם,
המוחדרת דרך קבע לקדח לשמירת צינורות ההובלה פתוחים להזרקה הבאה.
אם נראים בדקל סימני נגיעות, בנוסף להזרקות לגזע, יינתנו גם טיפולי ההגמעה והריסוס
המתוארים לעיל.
יש להקפיד על כך שאת הטיפול יבצע אדם המיומן בעבודה עם חומרי הדברה. בעצים הגבוהים
מ- 4מטרים, שבהם ניתן טיפול לכותרת העץ, מומלץ לפנות למדבירים המצוידים במוט טלסקופי
המאפשר טיפול בטוח ויעיל לקדקודי הדקלים. להבטחת יעילות ההדברה חשוב להקפיד על
חלוקת החומר בין שלושה מקומות לפחות באזור הקודקוד. בעצי תמר מצוי בעלי חוטרים יש לרסס
את החוטרים עד כדי הרטבה מלאה ונגירה, באותם המינונים. ניתוק חוטרים ייעשה רק אם
הפעולה הזו הכרחית ובעונת החורף בלבד.
גיזום
יש להימנע ככל האפשר מגיזום כפות או מניתוק חוטרים מעצי דקל, כיוון שהחדקוניות נמשכות
לעצים גזומים. אם בכל זאת נדרש גיזום, מיד לאחר ביצועו יש לטפל בתכשירים שהוזכרו באחת
האפשרויות שלעיל, וכן למרוח את החתכים במשחת גיזום, כדי למנוע מהחדקונית להימשך
לעצים עם פצעי גיזום. במקרה שגוזמים כפות תמר,
מומלץ לעשות זאת בחודשים דצמבר-
פברואר,
,(יש לגזום רק כפות יבשות) גיזום כפות בכל מועד אחר דורש מיד לאחריו ריסוס על
פצעי הגיזום בתכשירים שהוזכרו באחת מהאפשרויות שלעיל.
אם מסירים חוטרים, יש לרסס באותם המינונים את האזור שממנו הם הוסרו ולמרוח משחת
גיזום.
הצבת מלכודות אינן מהוות תחליף לטיפול בתכשירי הדברה, אלא מטרתן ללכוד את הפרטים
הבוגרים הנפוצים למרחקים ולשמש להערכת צפיפות האוכלוסייה של החדקונית בסביבה.


כריתת העץ

כריתת עץ תמר מחויבת ברישיון כריתה. לקבלת רישיון כזה יש לפנות לפקיד היערות האזורי
ברשות המקומית. המען לפניות לפקידי היערות מופיע באינטרנט באתר יחידת פקיד היערות
במשרד החקלאות:
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/default.aspx
.03-9485816 :או בטלפון
לפני כריתה יש לטפל ולעטוף ברשת 50מש. יש לטפל בהגמעות והזרקות כאמור לעיל, ולוודא
שהעץ סגור עם הרשת. כעבור שבועיים לכרות ולהוביל לאתר לאיסוף גזם. שם יש לפרוס את
העץ לפרוסות בגודל המתאים לשרפה
. נדרשת הקפדה יתרה על מנת שלא יפלו של גלמים או
חדקוניות בוגרות מהעצים או מחלקי העצים בין אזור הנפילה לאזור הטיפול (ריסוק או שרפה.)
אישורי שרפה ניתנים במחוזות השונים של משרד החקלאות.
תודות לשמעון ביטון, ליעל הזה מהשירותים להגנת הצומח, וליוסי בן שחר – על תרומתם
בהבאת הדברים לכדי המלצות לטיפול כנגד החדקונית.
האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה
בהליך משפטי. על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל
הינו באחריות מקבל העצה בלבד.
אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא
אישור מראש ובכתב של החתום

פוסטים אחרונים